مسجد اورتاکوی استانبول | Ortaköy Mosque

نام مسجد استانبول: مسجد اورتاکوی استانبول | Ortaköy Mosque

آدرس  : Mecidiye Mah. Cami Sok. No:2 | Ortakoy, Besiktas, Istanbul

مسجد اورتاکوی بویوک مِجیدیه یکی از زیباترین مساجد شهر استانبول است که در منطقه ای از بسفروس که اورتاکوی نام دارد، درست در زیر پل بسفروس واقع شده است.

درباره مسجد اورتاکوی استانبول

مسجد اورتاکوی بویوک مِجیدیه یکی از زیباترین مساجد شهر استانبول است که در منطقه ای از بسفروس که اورتاکوی نام دارد، درست در زیر پل بسفروس واقع شده است. این مسجد که مابین سالهای 1854 و 1856 ساخته شده، به تازگی بازسازی شده است. به محض ورود به منطقۀ بسفروس ظاهر مسجد نظر شما را جلب خواهد کرد. نه تنها ظاهر مسجد بلکه داخل آن که دارای نقاشی های دیواریی زیبایی است ارزش دیدن را دارد.

آدرس  : Mecidiye Mah. Cami Sok. No:2 | Ortakoy, Besiktas, Istanbul

مکان مسجد اورتاکوی استانبول

{mosmap width='100%'|height='600'|lon='29.026936'|lat='41.047314'|zoom='15'|text=' مسجد اورتاکوی استانبول <br/><br/>'}


چاپ